INSELKO AS
BULLETIN nr. 1- 2002

LERDUE-NYTT !
Som du sikkert har registrert slutter vi med import av Nasta og Phonomatic produkter. Vi kommer selvsagt til å ivareta garanti på kastemaskiner og akustikk levert av oss. Videre vil alle dere som har bestilt varer eller fått tilbud i 2001 for levering i 2002, bli effektuert.

Vi vil opprettholde utvikling og leveranse av styresystem for jaktskytebaner og spesielt compactsporting. Vi vil gratulere Rana JFF med landets første sportingbane styrt med PLS og programmering levert av oss. 

MANGE NYE MULIGHETER FOR JAKT TRENING !

Benytt kombinasjon av horisontal og vertikal sving på Trap maskinen, sammen med slipp av 2 påfølgende duer og gjerne med random timer. Vi har utviklet og leverer komplett styreskap for repeter due. ( Innebygget bryter for valg av 1 eller 2 duer.) Pris kr. 4950,- inkl. mva. Kan også benyttes sammen med Phon-o-matic Hunter Akustikkanlegg.

TREFFDATA-NYTT !
Resultatføringsprogrammet TreffData er under stadig utvikling. Mange nye impulser og forslag til forbedringer kom inn fra 2001 sesongen, og spesielt fra NM arrangementene og Nordisk mesterskap i jaktskyting på Løten.
Programmodul for Nordisk jaktskyting har i løpet av vinteren blitt total ombygget og tilpasset de nye reglene som tro i kraft fra 1. januar i år. Videre er store endringer blitt utført på JaktFelt. Vi håper dette vil føre til enda enklere bruk av programmet, både til trening og stevner. 
Vi har mottatt 3845 medlemsnr. med navn fra NJFF og disse er lagt inn i årets versjon 2.20 av TreffData. I tabellen "Registrerte medlemmer" vil du nå finne mange kjente skytternavn.
Brukermanualen er omarbeidet og vedlegges som tidligere på CD som MS-Word dokument.
Nytt av året er at Nidi as ikke lenger er med på eiersiden av TreffData, så vi ber dere ta kontakt med oss i Inselko AS. Spør gjerne etter Gunnar. Knut Ivar står også til deres disposisjon. 
Lykke til med årets skytesesong.

ENGINEERINGS-NYTT !
Vår hovedbeskjeftigelse skal fortsatt være engineering innen elektro- og instrumenteringsfagene i prosessindustri. Vi er for tiden engasjert i prosjekter i De Arabiske Emirater og Malaysia. Videre er vi med på gigantutbyggingen til Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Kundespekterert vårt har spredd seg ut fra tidligere hvor vi hadde våre største kunder innen prosessindustrien i Grenlandsområdet i Telemark.
Du har kanskje registrert at vi har fått ny adresse? Vi har flyttet inn i samme lokaler som
SAAS System AS i Porsgrunn. Våre to firmaer driver innen samme fagfelt og vi utnytter nå
hverandres faglige kompetanse og ressurser, noe vi tror vil gi positive virkninger, i form av styrket kvalitet på våre arbeider.
Trenger du eller ditt firma assistanse innen våre fagfelt, så ta kontakt.


 C.E. Berg-Hanssensgt. 20, 3916 Porsgrunn
Tlf.: 35 56 94 90, Fax: 35 56 94 99
E-post: Post@inselko.no , www.inselko.no