Inselko AS er et ingeniørfirma med fagfelt innen elektro- og instrumenteringsteknikk. Inselko AS er et ungt firma, men våre medarbeidere har lang og bred erfaring. Dette vil vi utnytte i vårt arbeid for våre kunder.

Inselko AS retter sin virksomhet mot:

- Industri

- Bygg og anlegg

- Skip

- Offshore

 

Inselko AS påtar seg alle typer oppdrag innenfor vårt fagfelt:

- Studier

- Forprosjekter/Kostnadsestimater

- Detaljprosjekter

- Innkjøp/Kontraktsforhandlinger

- Anleggsoppfølging

- Idriftsettelse

 

I og med at firmaet er i besittelse av disse kunnskapene, kan du som kunde få et prosjekt utført i enkeltstående eller samtlige faser.

For å opprettholde vår konkurranseevne i markedet, driver vi kontinuerlig oppdatering av våre kunnskaper. På denne måten kan vi best imøtekomme et hvert ønske fra kunden.

Kvalitet og punktlighet er nøkkelbegreper i utførelsen av vårt arbeid. Bare slik kan du som kunde være sikret et godt sluttprodukt.

Vi stiller opp når du trenger oss.